Polityka prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument stanowi realizację polityki informacyjnej SELTU Spółka z o.o. z siedzibą w Łodzi wobec użytkowników stron internetowych w domenie https://seltu.tv/ ("Sklep Internetowy") we wszelkich aspektach przetwarzania i ochrony danych osobowych.

 • 1. Informacja dotycząca Administratora i gromadzenia danych osobowych
  • 1.1. Administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej Rozporządzenie) w odniesieniu do Państwa danych osobowych jest SELTU Spółka z o.o., ul. Tymienieckiego 25c/221, 90-350 Łódź, NIP: 7792424132, REGON: 302813991 (dalej SELTU). Jednocześnie SELTU informuje, iż w odniesieniu do umów sprzedaży, odrębnym administratorem danych osobowych kupującego jest sprzedawca.
  • 1.2. SELTU przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do wykonania umowy o usługę konta, umożliwiającą korzystanie ze wszelkich udostępnionych funkcjonalności Sklepu Internetowego. W tym celu SELTU gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP. Podanie tych danych osobowych jest niezbędne do realizacji umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, a przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
  • 1.3. SELTU przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w celu niezbędnym do wykonania umowy o usługę - formularz zamówienia, umożliwiającą posługiwanie się formularzem w celu dokonania zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży. W tym celu SELTU gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: imię i nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu oraz ewentualnie nazwa firmy, NIP, których podanie jest konieczne w przypadku wyboru opcji dostawy innej niż do paczkomatu. W przypadku wyboru opcji dostawy do paczkomatu, niezbędne jest jedynie podanie adresu e-mail i numeru telefonu. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia.
  • 1.4. SELTU przetwarza Państwa dane osobowe w postaci adresu e-mail również w celach marketingowych. Przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych odbywa się jedynie za Państwa zgodą, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Podanie danych osobowych w celach marketingowych jest dobrowolne i leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez SELTU zależy od uzyskania ich zgody. Zgodę mogą Państwo wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Szerzej na temat warunków udzielenia i wycofania zgody w punkcie 3 polityki prywatności.
  • 1.5. Newsletter SELTU przetwarza ponadto podany przez Państwa adres e-mail w celu wysyłki informacji handlowych. Przetwarzanie następuje za Państwa zgodą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia. Do przesłania Newslettera, SELTU stosuje model double opt-in, co oznacza, że przesyła on Państwu Newsletter drogą mailową dopiero wtedy, gdy Państwo wyrażą wyraźną zgodę na aktywowanie takiej usługi. SELTU przesyła do Państwa e-mail informacyjny z prośbą o kliknięcie w zawarty w nim link, potwierdzający Państwa zgodę na otrzymywanie Newslettera. Dopiero tak wyrażona zgoda będzie uznana za wyraźną i stanowić będzie podstawę do zapisania podanego adresu e-mail do subskrypcji. W każdej chwili mogą Państwo zrezygnować z subskrypcji Newslettera ze skutkiem na przyszłość, klikając w link znajdujący się pod informacją „Rezygnacja z Newslettera”, który znajduje się we wszystkich e-mailach wysłanych przez SELTU lub przesyłając informację SELTU o chęci rezygnacji na przykład za pośrednictwem formularza kontaktowego.
  • 1.6. SELTU przetwarza podane przez Państwa dane osobowe w formularzu kontaktowym w celu realizacji usługi świadczonej drogą elektroniczną – formularz kontaktowy. W tym celu SELTU gromadzi Państwa dane osobowe takie jak: adres e-mail. Podanie danych jest niezbędne do udzielania odpowiedzi na zapytanie złożone poprzez formularz kontaktowy drogą elektroniczną. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. uzasadnionego interesu administratora rozumianego jako umożliwienie odpowiedzi na zapytanie.
  • 1.7. Dodatkowo, w ramach Sklepu Internetowego możliwy jest kontakt poprzez wykorzystanie danych osobowych    przekazanych przez Państwa poprzez kanały social media (Facebook, YouTube, Google, Vimeo, Instagram, TikTok). w postaci nazwy użytkownika, czy adresu e-mail. Przetwarzanie odbywa się    na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia, tj. prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SELTU polegającego na umożliwieniu wzajemnej komunikacji.
  • 1.8. Sklep Internetowy korzysta z narzędzi obsługiwanych przez Google LLC takich jak: Google Ads, w celu prowadzenia kampanii reklamowych, czy Google Analytics w celu analizy sposobu korzystania z Sklepu Internetowego, tworzenia statystyk i raportów dotyczących jego funkcjonowania. Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez SELTU, tj. art. 6 ust. 1 lit f) Rozporządzenia. Wykorzystywane narzędzia mogą podejmować określone działania w zależności od zebranych informacji w ramach mechanizmów śledzących i kierować do Państwa spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniej podjęte działania w ramach Sklepu Internetowego, czy też podpowiadać produkty, które mogą Państwa zainteresować (reklama behawioralna), jednak SELTU nie będzie podejmował wobec Państwa żadnych decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywołałby wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób na Państwo wpływały. Więcej informacji dotyczących ochrony danych można znaleźć w polityce prywatności Google pod adresem:
   https://www.google.com/policies/technologies/ads/.
   Dane dotyczące Państwa aktywności w Sklep Internetowym, rejestrowane i przechowywane są za pośrednictwem plików cookies. Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików cookies znajdą Państwo w Polityce cookies.
  • 1.9. SELTU przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do realizacji umowy o usługi oraz przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych. Dane osobowe zgromadzone w celach marketingowych SELTU przechowuje przez okres niezbędny do celu przetwarzania lub do wycofania zgody. W celu wysyłki Newslettera, SELTU przetwarza dane osobowe do czasu zakończenia działań wysyłkowych lub dokonania rezygnacji z subskrypcji. Dane osobowe przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora przetwarzane są przez okres realizacji tego interesu lub do wniesienia sprzeciwu. Po upływie tych okresów Państwa dane osobowe zostaną usunięte.
 • 2. Prawa osoby, której dane dotyczą
  • Przysługuje Państwu w każdej chwili prawo dostępu do treści swoich danych oraz otrzymania ich kopii, ich poprawiania, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych ul. Stawki 2; 00-193 Warszawa; https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt; tel. (22) 531 03 00 – jeżeli Państwo uznają, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 • 3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  • 3.1. Wyrażenie zgody następuje po zapoznaniu się z niniejszą polityką, poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka wyboru. W takim przypadku wyrażają Państwo zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez SELTU podanych przez siebie danych osobowych w celu wyraźnie wskazanym przy wyrażaniu zgody.
  • 3.2. Mogą Państwo w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę, w taki sam sposób, w jaki zgoda została ona udzielona. Ponadto mogą Państwo wycofać zgodę wysyłając do SELTU oświadczenie o wycofaniu zgody w sposób wskazany w punkcie 7 niniejszej polityki.
  • 3.3. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.   
 • 4. Informacja o odbiorcach / kategoriach odbiorców danych osobowych
  • 4.1. SELTU korzysta z zewnętrznych dostawców usług, którzy w imieniu SELTU przetwarzają dane osobowe, np. dostawców usług hostingu, dostawców usługi poczty elektronicznej, dostawców usług marketingowych. SELTU korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje ochrony praw osób, których dane dotyczą. SELTU udostępnia również dane operatorom płatności, firmom kurierskim i Sprzedającym będącym odrębnymi administratorami.
 • 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  • 5.1. SELTU nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG), z zastrzeżeniem korzystania z usług Google, przy czym gwarancje zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony wnikają z zobowiązań do stosowania standardowych klauzul umownych przyjętych przez Komisję Europejską, jak również w ramach korzystania z usług serwisu społecznościowego Facebook z zastosowaniem stosowanych przez Facebook klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i zgodnie z zasadami określonymi przez Facebook pod adresem domeny:
   https://www.facebook.com/about/privacy.
 • 6. Bezpieczeństwo danych osobowych
  • 6.1. SELTU przetwarza dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie danych osobowych, w szczególności zgodnie z przepisami Rozporządzenia. SELTU zapewnia należytą ochronę przetwarzanych danych osobowych, w tym stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiedniej poufności i integralności danych osobowych, w tym ochron przed nieuprawnionym dostępem do nich, przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, nieautoryzowaną zmianą, zniszczeniem lub uszkodzeniem.
 • 7. Dane kontaktowe
  • 7.1. SELTU nie powołał Inspektora ochrony danych. Wszelkie żądania, prośby, powiadomienia, zapytania odnoszące się do przetwarzania danych osobowych, mogą Państwo kierować mailowo na adres: kontakt@seltu.com lub pisemnie na adres: ul. Tymienieckiego 25c lok. 221, 90-350 Łódź.
Seltu Informacje Polityka prywatności